Fågelbovägen 1, 611 36 Nyköping
Kvalificerad redovisning

Våra kunder är mindre och större aktiebolag, enskilda firmor, bostadsrättsföreningar och ideella föreningar.

Vi hjälper till med

  • löpande bokföring
  • avstämningar
  • fakturering
  • moms- och arbetsgivardeklarationer
  • bokslut
  • inkomstdeklaration
  • årsredovisning
  • löner

Vi kan hjälpa er att göra rätt från början och anpassar oss till er verksamhet och önskemål och ser till att bokföringen sköts enligt god redovisningssed och lagregler. Vi erbjuder fullständig redovisningsservice, men du som kund kan även välja att göra en del av bokföringsarbetet själv och låta oss sköta resten. Inom ovanstående arbetsområden finns det även möjlighet att hyra in oss som konsulter vid arbetstoppar, sjukdomar eller långledigheter. Vi har erfarenhet av både små ägarledda företag och stora börsnoterade koncerner.